Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Zor çocuk yoktur, mizacıyla çevresini zorlayan çocuk vardır”

Bütün ebeveynler çocuklarını daha iyi anlamak istiyor. Onlara verdiğimiz mesajların nasıl algılandığı ya da doğru algılanıp algılanmadığı çoğumuz için büyük bir soru halini alabiliyor. Stres anlarında ya da iletişime dayalı zorluklar yaşadığımız anlarda ‘nasıl davranmamız’ gerektiğine emin olamıyoruz. Ne yapsam olmuyor hissine alışıyoruz. Bu konuda her şeyden önce yetişkin bireyler gibi çocukların da kendi mizaçları olduğunu bilmek, kabul etmek gerekiyor. Hepimizin farklılıkları var. Aynı olaya bambaşka tepkiler verebiliyoruz aynı çocuklar gibi.

Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı, tam da bu noktada bireysel farklılıkları belirleyen en temel parametrenin “bireylerin yaşamdaki ana arayış ve davranışlarının altında yatan temel nedeni ifade eden ve eylemsel, duygusal, bilişsel yapılanmanın tamamını organize eden ve kişiliğin yapıtaşını oluşturan mizaç tipi” olduğunu öne sürüyor. Bu yaklaşım, mizaç tiplerini merkeze alan yaklaşımıyla, her bir öğrencinin “yaşamdaki algı önceliklerini, psikolojik ihtiyaçlarını, motivasyonlarını, yetenek, ilgi ve eğilimlerini, aynı zamanda olumsuzluğa açık riskli özelliklerini” tespit etmemizi sağlıyor.

AS Koleji olarak, Mizaç Merkezli Eğitim Modeli ile tüm öğrencilerimize mizaç testleri uygulamakta ve mizaç raporları oluşturmaktayız. Rehberlik Birimimiz, yıl boyunca öğrencilerimizin mizacına özgü, kabiliyetlerini geliştirici etkinler uygulayarak, workshoplar düzenlemektedir. Ayrıca okulda uyguladığımız mizaç merkezli eğitim modelinin, aile içi iletişimde de uygulanması için aile bilgilendirme seminerleri yaparak, verdiğimiz eğitimi desteklemekteyiz.

Mizaç Merkezli Eğitim Modeliyle amacımız; Öğrencilerimizin mizaç tipini bilmek, onların davranış ve tutumlarının altında yatan istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. Böylece öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verebilen ve kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri gerçek bir öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının benimsenmesi mümkün olur.