Çift Dilli Program, becerilerini geliştirmeye devam edebilmelerini, iyi birer iletişimci olup dengeli bireyler olmalarını sağlamaktır.
Kendi kültürünü unutmadan diğer kültürleri tanıyan ve farklılıklara saygı duyan, açık fikirli dünya vatandaşları yetiştirmek en önemli amacımızdır.
Bunun yanında öğrencilerimiz uluslararası sınavlara katılırlar ve İngilizce ana dersin yanında öğrendiklerini speaking dersleriyle desteklerler.