Drama; 

•Bireylerin rol yapma becerilerini artırır

•Kişilerin topluluk önünde konuşma becerilerini artırır.

•Bireylerin özgüvenlerinin artmasını sağlar.

•Konuşurken çekinen, tutukluk yaşayan insanların gelişmesini sağlar.

•Takım çalışmasını teşvik eder.

•Beden dili kullanımı ve kendini ifade etmeye yardımcı olur.

Drama dersleriyle bireyler arası etkileşimi ve iletişimi geliştirerek, bir sözcük, bir durum ya da bir konunun oyunlarla, tiyatro etkinlikleriyle beraber anlatarak tabiri caizse yaşatarak gösterip öğretiriz.