“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Her şey sevgiyle başlar

“Öğretmenin temel değerlerinden biri sevgidir. Sevgi, verilen emek ve zaman ile kendini gösterir. Seven insan, sevdiği kişinin olabileceğinin en iyisi olarak mutluluğunu ister; bu amaca kendini adamıştır. Bir anne çocuğunu seviyor ise, o çocuğun olabileceğinin en iyisi olarak yetişmesine kendini adar. Çocuğunu sevdiği için onun gelişmesini ve mutlu olmasını ister. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.

Bir öğretmende öğrencilerinin olabileceklerinin en iyisi olmalarına kendini adamıştır; bu amaç doğrultusunda emek ve zaman verir. Karşılığında beklediği yegâne şey ise öğrencilerinin gelişip mutlu birer insan olmalarıdır.”

Her şeyden önce“İnsan Olmak” 

Mutluluk, başarının anahtarıdır.

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken, çocuklar için başarıya giden yolu nasıl inşa ederiz?

Uzun ve başarılı bir eğitim hayatının temel koşullarından birisi çocuğunuzun okulda kendisini mutlu ve başarılı hissetmesidir. 

Mutlu bir çocuk her daim başarılıdır. Çocuk mutlu olduğu zaman yaptığı işi severek yapacak ve ondan haz alacaktır, böylelikle olumlu sonuçlar ortaya çıkacaktır.

“Bilgi” beş harflidir. Beşte dördü “ilgi”dir.

Her öğrenci bizim için  ‘parmak izi’ gibi özeldir’ anlayışına uygun olarak, bireysel farklılıkları göz önüne tutar; eğitim metod ve materyallerini öğrencilerimizin öğrenme stiline göre planlarız. Bilgiyi doğrudan aktarmak, ezberletmek yerine kaynağa ulaşmada rehberlik eden öğretmenlerimizle, öğrencilerimizin merkezde olduğu ve öğretim sürecine etkin bir katılım sağladığı ders ve etkinlik ortamının oluşması sağlar, birden fazla duyuya hitap eden eğitim araç ve yöntemleriyle edindikleri kalıcı öğrenme sağlamayı amaçlarız

As öğrencisi,

• Mutludur.

• Merak eder,

• Sorgular,

• Özgün düşünür,

• Dürüsttür.

• Hoşgörülüdür,

• Özgün düşünür,

• Üretir,

• Kendine güvenir.

EĞİTİM  SİSTEMİMİZ: Finlandiya Eğitim Modeli

Finlandiya Eğitim Sisteminde öğrencilerimizin okula severek ve isteyerek eğitim almaya gelmesi amacı ile öğrencilerimizde sınav korkusu, not kaygısı oluşmaması için sınavlara maruz bırakmayı doğru bulmuyoruz.

Bunun yerine süreç değerlendirmeleri yapıyor, gelişim raporları ile öğrenci ve velilerimize geri bildirimlerde bulunuyoruz.

“Oyun çocuğun ruhsal bir yaşantısı olup bütün kültürün kaynağını oluşturur.”

Oyun Tabanlı Öğrenme ile öğrenciler öğrenmeyi keyifli bir şekilde kalıcı hale getirirler.

Oyunlar sadece çocuklar için değil her düzeydeki birey için eğlenceli bir uğraştır. Çocuklara ya da öğrencilere öğretilmesi istenen kavram onların oyunlarına uyarlanırsa, öğrenciler bu kavramı eğlenerek öğrenebilirler. İlköğretim düzeyindeki bireylerin hareketliliklerinin üst düzeyde olduğunu düşünürsek, oyunlar bu düzeydeki öğrenciler için sadece bilişsel düzeyde değil psikomotor düzeyde de gelişmelerini sağlayacaktır.

“Çocuğun eline koymadığınız şeyi aklına koyamazsınız.”

Uygulamalı Eğitim ile yaparak ve yaşayarak öğrenme ile deneyimleme imkânı bulurlar.

AS Koleji’nde öğrencilerimize özgür ve sistemli düşünebilme becerileri kazandırmayı hedefleriz. Öğrencilerimizin, karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki araçları kullanarak çözüm üretebilmelerini teşvik ederiz.

 Az ödev, çok kitap okuma

“Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür.”

Öğrencilerimizin kitap okumalarını önemsiyoruz.

Okulumuzda, öğrenci ve velinin yükünü azaltmak amacıyla "az ödev çok kitap okuma önerisi" uygulanmaktadır. Öğrencimizin evde ailesi ile nitelikli zaman geçirmesini, okula severek ve isteyerek gelmesini isteriz.

• Sınıflarımızda standart oturma düzeninin aksine öğrenci-öğrenci etkileşimin en yüksek olduğu, öğrencilerin birbirlerinden öğrenebildikleri ve öğretmenin daha çok rehber olduğu modüler sıralar tasarlanmıştır.

• Sınıflarımızda kara tahta aynı zamanda eğitim olanaklarına sınıf dışında da ulaşmak için teknolojiyi entegre ederek akıllı tahtayı da sınıflarımıza dahil edilmiştir.

• Kütüphane sessiz ve kapalı bir odadan ziyade sınıfların açıldığı geniş koridorda yer almaktadır. Kütüphanenin bulunduğu bölüm hem bireysel hem de grup halinde çalışmaya göre tasarlanmıştır. 

• Okul içi her metrekarenin eğitimde kullanılması hedeflenmiştir. Merdiven altında üçgen şeklindeki boşluğun değerlendirilmesi amacıyla bir piyano görmeniz mümkündür. Bina içinde boş koridorlar ve salonlara rastlanmaz.