Kodlama ve algoritma ile öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi,
sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar.
“insan ruhu teknolojiye hakim olmalı”
Öğrencilerin teknolojiyi tüketmek yerine üretmesi, düşünme becerilerini geliştirmesi, teknolojinin temelini oluşturan kodlama
kültürüne yatkınlık kazanması amacıyla her sınıf seviyesine uygun planlanmış kodlama dersi verilir.