“Sevgi Tohumları ekiyoruz.”
Tarım derslerinde öğrencilerimiz okulumuz bahçesinde kendi sınıflarına ayrılmış bölümün ekim ve sulama işlemlerini öğretmenleri ile birlikte yaparak toprağı işlemeyi öğrenirler. Bir çiçeği sularken ona hayat veririz ve bunun yanında yeni hayatlar yaratırız.